TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DISH ORDER

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU COMENZILE ONLINE

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU COMENZILE ONLINE

Termenii și condițiile prezente sunt valabile pentru comenzile online la

 • “Centro Restaurant”
 • Denumirea societății: Centro Restaurant
 • Sediul/adresa societății: Strada 187, TAUTII-MAGHERAUS 437345
 • Numărul de telefon: +40723628564
 • Adresa de e-mail: restaurantcentro@gmail.com
 • (denumit în continuare „Restaurant“).

Termenii și condițiile de față sunt valabile pentru contractul încheiat între Restaurant și dumneavoastră în calitate de client (denumit în continuare „Dumneavoastră” sau „Client“) pentru comanda online la restaurant.
Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de față. Dacă nu doriți să fiți legat de acești Termeni și condiții, nu veți putea utiliza funcția de comandă online. Dacă folosiți funcție de comandă online, vă exprimați acordul și acceptarea pentru acești Termeni și condiții.

 1. Domeniu de aplicare
 2. Restaurantul prestează servicii de livrare de alimente și alte bunuri și servicii ("Produse") în baza următoarelor condiții contractuale (denumite în continuare "T&C"). Acești T&C se aplică (i) comenzilor plasate pe site-ul web al Restaurantului și (ii) comenzilor plasate prin intermediul "Comandă cu Google" și intermediate către restaurant de către "orderdirect" (Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf) (denumite în continuare în mod colectiv "Comandă Online").

 3. Încheierea contractului; procesarea comenzii
  1. Prin lansarea unei comenzi online, la finalul procesului de comandă, Clientul oferă posibilitatea încheierii unui contract cu restaurantul respectiv. În cazul în care Restaurantul confirmă ulterior comanda online pe cale electronică, cel târziu în momentul în care bunurile comandate sunt livrate sau predate Clientului, contractul este încheiat.
  2. În cazul în care comanda online include livrarea de Produse, Restaurantul îi poate factura clientului costurile de livrare aferente livrării comenzii online. Costurile de livrare îi sunt comunicate clientului în cadrul procesului de comandă, înainte de plasarea comenzii online.
  3. Clientul trebuie să se asigure că toate datele furnizate, relevante pentru efectuarea comenzii online, mai ales datele de contact și detaliile comenzii online (data, ora, articolele și serviciile ca atare, cantitatea) sunt corecte și complete. Clientul va informa imediat Restaurantul despre orice neconcordanță a acestor date, inclusiv a datelor de plată indicate. Restaurantul trebuie să poată contacta clientul telefonic sau prin e-mail, pentru a putea obține informații despre starea întrebărilor legate de comanda online și de livrare.
  4. În cazul în care Comanda Online include o livrare de produse în cadrul unui serviciu de livrare, Clientul trebuie să se afle la adresa de livrare specificată pentru a primi Produsele. În cazul în care comanda include o ridicare, atunci clientul trebuie să ajungă la locația respectivă a Restaurantului la ora specificată.
  5. Dacă comanda online conține mărfuri pentru care există condiția unei anumite vârste minime, clientului i se poate solicita să își ateste vârsta. Clientul va fi informat în acest sens înainte de a plasa Comanda Online. În acest caz, clientul este obligat să facă dovada corespunzătoare a vârstei sale, de exemplu, prin prezentarea unui act de identitate. În cazul în care clientul nu se poate legitima în mod corespunzător sau dacă nu are vârsta minimă necesară, restaurantul poate refuza să înmâneze ori să livreze mărfurile respective. Restaurantul poate calcula clientului costuri de stornare rezonabile în valoarea daunei suferite- maxim în cuantumul prețului de vânzare (cu costurile de livrare, dacă sunt agreate; fără TVA).
 4. Alergeni și aditivi
 5. Este posibil ca restaurantul să folosească ingrediente și aditivi pentru mâncare și băuturi, care pot produce alergii, reacții alergice și intoleranțe. În cazul în care Clientul știe că are alergii/intoleranțe, ar trebui să contacteze Restaurantul direct și să solicite mai multe informații sau lista alergenilor și a aditivilor.

 6. Anularea comenzii de către restaurant
  1. O comandă online care a fost deja plasată nu poate fi modificată, anulată sau reclamată direct pe site-ul Restaurantului. În cazul în care clientul dorește să modifice, să anuleze sau să depună o reclamație cu privire la comanda sa online în baza unui drept legal sau cu acordul Restaurantului, acesta poate contacta restaurantul în special prin telefon, e-mail sau personal. Orice drept de revocare în cazul vânzărilor la distanță este reglementat de punctul 5.
  2. Restaurantul are dreptul de a anula o comandă online în cazuri întemeiate. Astfel de cazuri sunt: (i) oferta nu mai este disponibilă, (ii) numărul de telefon indicat de client sau alte date de contact sunt eronate sau nu funcționează, (iii) existența unor suspiciuni îndreptățite privind corectitudinea sau veridicitatea comenzii online sau a datelor de contact sau (iv) forța majoră.
  3. În cazul unei anulări conform punctului 5.1 sau 5.3, plățile efectuate se returnează în contul/prin modalitatea de plată folosit(ă) inițial. În cazul unei anulări parțiale, returnarea plății se face proporțional. Acest lucru este valabil și în cazul unei modificări convenite sau unei reclamații îndreptățite.
  4. În cazul în care încălcați din culpă obligațiile conform acestor Termeni și condiții, restaurantul își rezervă dreptul de a respinge viitoare comenzi online primite din partea dvs.
 7. Dreptul la revocare
  1. Clientul nu beneficiază de un drept legal de revocare pentru o comandă online de livrare de alimente, băuturi sau alte articole de uz casnic pentru uz zilnic care sunt livrate la domiciliu, la locul de rezidență sau la locul de muncă al Clientului de către Restaurant în cadrul unor deplasări frecvente și regulate (§ 312 alin. 8 nr. 8 din Codul Civil German).
  2. Mai mult, Clientul nu beneficiază de un drept legal de revocare pentru o comandă online plasată la Restaurant, nici atunci când este vorba de contracte de livrare de bunuri,
   1. care nu sunt prefabricate și pentru producerea cărora este relevantă alegerea sau determinarea de către consumator sau care sunt adaptate fără echivoc la nevoile personale ale consumatorului (art. 312 g alin. 2 nr. 1 din Codul civil german - BGB);
   2. care sunt foarte perisabile sau al căror termen de valabilitate ar expira rapid (art. 312 g alin. 2 nr. 2 din Codul civil german - BGB);
   3. care, dacă este vorba despre mărfuri sigilate, din motive de protecție a sănătății sau de igienă, nu sunt adecvate pentru returnare, dacă sigilarea a fost îndepărtată după livrare (art. 312 g alin. 2 nr. 3 din Codul civil german - BGB);
   4. dacă după livrare, din cauza compoziției lor, acestea au fost amestecate inseparabil cu alte bunuri (art. 312 g alin. 2 nr. 4 din Codul civil german - BGB).
  3. Pentru partea comenzii online care nu este vizată de situațiile exceptate conform punctului5.1 și 5.2, Clientul are drept de revocare, dacă acesta este un consumator. ”Consumator” este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală pentru scopuri care nu pot fi atribuie preponderent activității lor comerciale sau activității profesionale independente. Pentru dreptul de revocare se aplică în acest caz următoarele informații privind revocarea:

  Informare despre revocare

  Aveți dreptul ca în decurs de paisprezece zile să revocați acest contract, fără a indica motivele.

  Dreptul de revocare este valabil timp de paisprezece zile din ziua în care, dvs. sau un terț desemnat de dvs., care nu este transportatorul, a(ți) luat în posesie ultima marfă.

  Pentru a vă putea exercita dreptul de revocare, trebuie să ne informați, (Centro Restaurant, Strada 187, TAUTII-MAGHERAUS 437345, nr. de telefon: +40723628564, adresa de e-mail: restaurantcentro@gmail.com), prin intermediul unei declarații fără echivoc (de ex. o scrisoare trimisă prin poștă, prin fax ori e-mail), despre decizia dvs. de a revoca prezentul contract. Puteți folosi în acest scop modelul de formulare de revocare atașat, însă acesta nu este obligatoriu.

  Termenul de revocare se consideră a fi respectat, dacă ne transmiteți notificarea despre exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului de revocare.

  Consecințele revocării

  Dacă revocați prezentul contract, trebuie să vă rambursăm imediat, cel târziu în decurs de paisprezece zile din data la care ne-a parvenit această notificare cu privire la revocarea contractului, toate plățile primite de la dvs., inclusiv a costurilor de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că ați ales o altă metodă de livrare decât cea standard, la prețul cel mai avantajos, oferită de noi). Pentru această rambursare folosim aceeași metodă de plată pe care ați folosit-o și dvs. la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care am convenit altceva împreună cu dvs.; în niciun caz nu vom percepe taxe de la dvs. pentru această rambursare.

  Dvs. aveți obligația să ne trimiteți înapoi sau să ne predați mărfurile imediat și, în orice caz, cel târziu în decurs de paisprezece zile din ziua în care ne-ați informat cu privire la revocarea prezentului contract. Termenul se consideră a fi respectat, dacă expediați mărfurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile.

  Dvs. suportați costurile directe ale returului.

  Veți avea de suportat o posibilă pierdere de valoare doar dacă această pierdere de valoare a fost cauzată de o manipulare a mărfurilor care nu a fost necesară pentru verificarea compoziției, a proprietăților și a modului de funcționare a mărfurilor.

  Formular de revocare - Model

  (Dacă doriți să revocați un contract, vă rugăm să completați acest formular și să ni-l returnați.)

  • Către Centro Restaurant, Strada 187, TAUTII-MAGHERAUS 437345, adresă de e-mail: restaurantcentro@gmail.com
  • Prin prezenta, eu/noi (*) revoc(ăm) contractul încheiat de mine/noi (*) privind cumpărarea următoarelor mărfuri (*)/prestarea următoarelor servicii (*)
  • Comandat la (*)/primit la (*)
  • Numele consumatorului/consumatorilor
  • Adresa consumatorului/consumatorilor
  • Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai în cazul notificării pe hârtie)
  • Data

  (*) Ștergeți formularea necorespunzătoare.

 8. Plata
  1. După încheierea unui contract între Client și Restaurant conform acestor T&C, Clientului trebuie să plătească Restaurantului prețul de cumpărare indicat (plus costurile de livrare indicate) pentru Comanda Online. Clientul își poate îndeplini obligația dacă folosește o metodă de plată online disponibilă, dacă efectuează plata prin intermediul unui alt serviciu de plăți acceptat de restaurant sau dacă plătește Restaurantului la locul de livrare ori la locul de preluare convenit.
  2. Sub rezerva prevederilor acestor Termeni și condiții, are loc rambursarea (parțială) a unei plăți online dacă comanda online nu poate fi livrată ori nu poate fi livrată integral. Rambursarea are loc prin același mijloc de plată pe care clientul l-a utilizat inițial pentru plată, cu excepția cazului în care s-a convenit cu Clientul o altă formă de rambursare, în special rambursarea în numerar.
 9. Garanția și răspunderea
  1. Răspunderea Restaurantului pentru toate prejudiciile Clientului, indiferent din ce motiv, este exclusă, în măsura în care din punctele 7.2-7.5 alăturate nu rezultă alte condiții.
  2. Restaurantul răspunde, în baza prevederilor legale pentru:
   1. daune ce rezultă din prejudicii aduse la adresa vieții sau sănătății sau din vătămare corporală, ce au la bază încălcarea obligațiilor cu intenție sau din culpă de către un reprezentant legal sau un agent al Restaurantului;
   2. daune ce rezultă din prejudicii aduse la adresa vieții sau sănătății sau din vătămare corporală, ce au la bază încălcarea obligațiilor din neglijență gravă de către Restaurant, respectiv un agent al Restaurantului; și
   3. alte daune care se pot baza pe încălcarea din (pură) neglijență gravă a obligațiilor, a căror îndeplinire face posibilă executarea Contractului cu Clientul și care se bazează pe respectarea acestora de către Client, răspunderea DISH fiind limitată, în afara cazurilor de la lit. 7.2.1 și 7.2.2, la daune tipice contractuale și previzibile.
  3. Dispozițiile de mai sus nu aduc atingere răspunderii Restaurantului în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse. Același lucru se aplică pentru o posibilă răspundere a Restaurantului conform altor prevederi legale care reglementează exclusiv ca răspunderea să nu fie exclusă sau limitată în avans.
  4. În măsura în care Restaurantul a preluat o garanție de calitate sau o răspundere independentă de o eventuală vină, se aplică pentru răspunderea rezultată condițiile declarației respective de garanție sau preluare, iar acest punct 7 nu se aplică.
  5. Limitările privind răspunderea conform acestui punct 7se aplică pentru răspunderea organelor, agenților, angajaților și a altor colaboratori Restaurantului, precum și ale societăților partenere ale Restaurantului și a organelor, agenților, angajaților și a altor colaboratori ai acestora.
 10. Protecția datelor
  1. Restaurantul colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal ale clientului în scopul inițierii și îndeplinirii contractului încheiat.
  2. Pentru detalii privind protecția datelor, consultați declarația de confidențialitate a Restaurantului.
 11. Soluționarea litigiilor
  1. Restaurantul este obligat prin lege să informeze consumatorii cu privire la existența platformei europene de soluționare online a litigiilor, care poate fi utilizată pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor Platforma online de soluționare a litigiilor a fost creată de Comisia Europeană și o puteți găsi aici: http://ec.europa.eu/odr. De asemenea, nu suntem dispuși sau obligați să participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori conform legii privind soluționarea litigiilor cu consumatori.
 12. Alte aspecte
  1. Restaurantul își rezervă dreptul de a adapta acești Termeni și Condiții pentru viitoare comenzi online. Se aplică Termenii și Condițiile acceptate de client la plasarea comenzii online.
  2. Acești Termeni și condiții și toate pretențiile și drepturile rezultate sau asociate acestora sunt guvernate exclusiv de legile germane, cu excluderea prevederilor Convenției de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri și ale Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG).
  3. În măsura în care Clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de investiții, locul de jurisdicție exclusivă pentru toate disputele ce rezultă din sau în legătură cu acest Contract, încheierea sau executarea acestuia este Düsseldorf. În măsura în care Clientul are sediul în străinătate, DISH poate iniția o acțiune în justiție și în locul respectiv. În caz contrar, se aplică locul de jurisdicție prevăzut de lege.

Versiunea: Ianuarie 2022/HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_ro